Barneko Informazio Sistema Barneko Informazio Sistema

Zer da Barruko informazio-kanala?

Barneko Informazio-Sistema bat da. Sistema honi esker pertsonek aukera dute Arriaga antzokiari erakundearekin duten lan-harremanaren edo harreman profesionalen ondorioz ezagutu ahal izan dituzten irregulartasunen berri emateko. Sistemak gertakariak informatzailea babesteko bermearekin ikertzeko aukera ematen du.

Aplikatu beharreko araudia

2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena.

Araudi honen helburua

Babes egokia ematea otsailaren 20ko 2/2023 Legearen 2. artikuluan aipatzen diren egite edo ez-egiteetako bati buruzko informazioa ematen duten pertsona fisikoek jasan ditzaketen errepresalien aurrean.

Informazioaren kultura eta erakundeen integritate-azpiegiturak indartzea eta informazioaren edo komunikazioaren kultura sustatzea, interes publikoaren aurkako mehatxuei aurre hartzeko eta antzemateko mekanismo gisa.

Barruko informazio-kanala

Erakundearen gobernu-organoak ezarri du.

Besteak beste, sistemak Legearen 5. artikuluak ezarritako baldintza hauek betetzen ditu:

 • Legearen 3. artikuluan aipatzen diren pertsona guztiei aukera ematen die lege horren 2. artikuluan arautzen diren arau-hausteei buruzko informazioa jakinarazteko:
  • Arriaga antzokiko langileak.
  • Langile autonomoak.
  • Erakunde baten akziodunak edo administrazio-, zuzendaritza- edo ikuskapen-organoa osatzen duten pertsonak.
  • Boluntarioak, bekadunak eta praktiketako langileak.
  • Arriaga antzokiaren kontratistentzat, azpikontratistentzat eta hornitzaileentzat lan egiten duten pertsonak.
 • Arriagako antzokiarekin zerikusia duten aurreko pertsonek lan- edo lanbide-testuinguru batean honako hauei buruzko informazioa eman ahal izango dute:
  • Arau-hauste penal eta administratibo larriak eta oso larriak (Espainiako legeriaren barruan eta, kasu guztietan, eta Ogasun Publikoa edo Gizarte Segurantza urratzen dutenak).
  • Europar Batasuneko legediaren aurkako ekintzengatiko arau-hausteak, baldin eta Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete edo bere barne-merkatuan eragiten badute (EB 2019/1937 Zuzentarauaren eranskineko egintzak).
 • Modu seguruan diseinatu, ezarri eta kudeatu da, informatzailearen identitatearen eta egiten diren jarduketen konfidentzialtasuna eta datuen babesa bermatzeko.
 • Komunikazioak idatziz eta/edo ahoz aurkezteko aukera ematen du.
 • Sistema honetan integratuta daude:
  • BARRUKO INFORMAZIO-KANALA. Sistemak komunikazio anonimoak aurkezteko eta ondoren izapidetzeko aukera ematen du. Salaketak/informazioak aurkezteko bide hauek erabili ahal izango dira:
   • Kanal telematikoa: https://salaketakarriaga.bilbao.eus
   • Posta arrunta: C.A.C.Teatro Arriaga,S.A. Arriaga Plaza,1 48005 Bilbo. Arriaga Antzokiko Barne Informazio Sistemaren arduradunari.
   • Elkarrizketa pertsonala: hitzordua eskatu beharko da Arriaga Antzokiko Barne Informazio Sistemaren arduradun izendatuarekin.
   • Telefonoz/Ahots-mezularitzaz: 944163533
 • FUNTZIONAMENDU-ARAUAK ETA INFORMAZIOA KUDEATZEKO PROZEDURA. Eranskina.

Nola eman informazioa

Informazioa emateko gaitutako kanaletako batean sartu aurretik, eta informazioari dagokionez gauzak ahaztea edo zehaztasun-faltak saihesteko, ahalik eta datu gehien biltzea gomendatzen dizugu. Gertatutakoari buruz eman daitezkeen datuak:

 • Lekua, eguna eta ordua.
 • Eragindako pertsona edo pertsonak (ustez arau-haustea egin dutenak).
 • Bertaratutako pertsona edo pertsonak, balizko lekukoak izan daitezkeenak.
 • Gertaeren deskribapen zehatza.
 • Gertatutakoari lotutako ebidentziak.

INFORMAZIOAREN KANALERAKO SARBIDEA

Datuak babesteko oinarrizko informazioa:

Datuak babesteko oinarrizko informazioa

Arduraduna

C.A.C. Teatro Arriaga, S.A.
Arriaga Plaza, 1 48005 Bilbao
www.teatroarriaga.eus

Helburua

Informazioaren barne-sistemaren bidez egindako salaketak erregistratzea eta kudeatzea.

Legitimazioa

RGPD 6.1 c) eta 6.1 e) artikuluak:
Araudi erregulatzailetik eratorritako legezko betebeharrak betetzea.
Arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babestea, bai eta interes publikoaren alde edo arduradunari emandako botere publikoak erabiltzearen alde egindako misio bat betetzea ere.

Hartzaileak

Hirugarrenei jakinaraziko zaizkie jasotako informazioa/salaketa izapidetzeko behar diren datuak, legean eskatutako baldintzetan. Ez da nazioarteko datu-transferentziarik egiten.

Eskubideak

Interesdunek honako eskubide hauek dituzte:

 • Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea eta tratamendua mugatzea edo ez egitea. Horretarako, idazki bat bidali beharko da tratamenduaren arduradunaren helbidera, haren nortasuna egiaztatu ondoren, edo Bilboko Udaleko herritarrei arreta emateko guneetara.
 • Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko eskubidea.

Informazio gehigarria

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo ezazu helbide elektronikora informacion@teatroarriaga.eus, datu pertsonalen tratamendu honi buruzko informazio gehiago eskatzeko.

TOP